Kung wala ka

The song Kung Wala Ka by Hale. Obviously my translation still needs work.

natapos na ang lahát (already/finished/ended everything)
nandito pa rin ako (it's-here yet also/likewise/too I/me)

hetong nakatulala (?)
sa mundó, sa mundó (the world, the world)
hindi mo maisip (you can't see)
hindi mo makikita (you can't see)
mga pang'arap ko (I daydream about you)
para sa'yo, para sa'yo (for you, for you)

oh hindi ko maisip kung wala ka (oh I'm not complete without you)
oh sa buhay ko (oh in my life)

nariyan ka pa ba (are you there yet?)
hindi ka na ma tanaw (I don't see you)
kung mayro'n bang daraanang (if/when have (got) ... ...)
pa s'ulong, pa s'ulong (going onward, going onward)

oh hindi ko maisip kung wala ka (oh I'm not complete without you)
oh sa buhay ko (oh in my life)

sundan mo ang (follow me/you/your ...)
pag himig na lulan (on/if/when ...)
na aking pinagtatanto

sundan mo ang pag himig ko (follow me/you/your .. on/if/when melody/mood my)

oh hindi ko maisip kung wala ka (oh I'm not complete without you)
oh sa buhay ko (oh in my life)